Et felles nettsted for Hedmark og Värmland i Sverige

Internasjonalt samarbeid er viktig, og det handler ikke bare om samarbeid med land på den andre siden av Jorden. Det er også viktig å samarbeide med nabolandene. De nordiske landene har mye til felles, og samarbeidet mellom disse landene er godt. Mange grensefylker oppdager fordelene med å samarbeide over grensen. Man kan bygge vennskap og fellesskapsfølelse over grensen, og knytte innbyggerne i de to fylkene tettere sammen.

 

På denne siden kan man lese alt om Hedmark i Norge og Värmland i Sverige. Dette er et samarbeidsprosjekt der studenter fra Hedmark og Värmland skriver om alt de synes er viktig. I innleggene ”Om Hedmark” og ”Om Värmland” kan man lese litt generell informasjon om disse to stedene. Målet med siden er å holde leserne oppdatert om ting som skjer i de to fylkene, og å oppmuntre til enda større samarbeid på tvers av grensen. To nabofylker vil alltid ha mye til felles, selv om de ligger i to ulike land. Man kan løse felles problemer og utfordringer og tilby felles arrangementer og løsninger for innbyggerne. Samarbeid bygger både vennskap og forståelse, og det kan man aldri få for mye av i denne verden.