Monthly Archives: November 2014

Om Hedmark

Hedmark fylke ligger på Østlandet og grenser mot Sør-Trøndelag i nord, Oppland i vest, Akershus i sør og Värmland og Dalarna i øst. Fylkets administrasjonssenter ligger i Hamar. Hedmarks areal er 27 397,86 km2, og innbyggertallet er omtrent 194 433. Fylket består av distriktene Hedmarken, Solør, Vinger, Østerdalen og Odalen. Fylkets topografi preges av Glomma og tilhørende vassdrag. De vestlige områdene i Hedmark er mest fruktbare, og ligger langs Mjøsa. Her bor også de fleste innbyggerne.

1917631-tre-kalvar

Hedmark har mye jordbruk og skogbruk. Barskog er den vanligste skogtypen. Sørgrensen til taigaen går mellom Hamar og Elverum. Taigaen er kjennetegnet av gran og furu, med innslag og bjørk og rogn. Rondeslottet er det høyeste fjellet i Hedmark, på 2178 m.o.h. Grensen til Oppland fylke går over Rondeslottet. For øvrig er det Mjøsa som skiller de to fylkene. Det meste av Hedmark består av lavlandsområder, unntatt i nord. Hedmark fylke dekker 7,1 % av Norges areal. Urbaniseringen og befolkningstettheten i Hedmark er blant den laveste i Norge.

Hedmark har et innlandsklima. Fylket er skjermet mot kraftig vind. Det kan bli svært kaldt i deler av fylket, og det er heller ikke uvanlig med frostnetter om sommeren i de indre dalstrøkene. Om sommeren kan det bli veldig varmt.