Monthly Archives: August 2016

Kultur i grenselandet (Hedmark-Värmland)

Er det virkelig stor kulturforskjell mellom Magnor og Torsby, og er det slik at svenskene lager bedre fester enn nordmenn? Vi har sett litt på kulturtilbudet langs grenselandet og det vi fant er overraskende!

Mange turister

Magnor er kjent for sitt fantastiske glassverk, som hver sommer har mange tusen besøkende turister fra hele Europa. Men hvordan er det egentlig her ellers i året, blant de 956 innbyggerne? Magnor er heldigvis ikke det eneste tettstedet i Eidskog kommune, for her finner vi både steder som Skotterud og Åbogen, som alle har en rik tradisjon når det kommer til fest på lokalet.

Ting har endret seg

Det har dessverre blitt slik at lokalbefolkningen på norsk side enten reiser til storbyen Kongsvinger eller videre over grensen for å oppleve kulturlivet – men slik har det ikke alltid vært. På 60- og 70-tallet var det svenskene som kom over til norsk side, på musikk- og dansefestivaler. Det er det ikke mange som vokser opp her i dag som faktisk er klar over.

Avhengig av turisme

På norsk side er man helt avhengig av turister, og kulturlivet blir derfor sesongbetont. Men kan man faktisk se en aning om at mange ildsjeler flytter tilbake og ønsker å skape noe på de mindre plassene? Svaret er helt klart positivt, for her finnes det alt fra museer, cafeer og en vilje til å skape noe nytt.

Hedmark vil bygge region med Värmland

Det satses stort på begge sider av Riksgrensen. Et helt nytt prosjekt skal nå få fart på næringslivet og utveksling av kunnskap mellom Hedmark og Värmland. Målet er å bygge en region som kan dele på godene, både næringsmidler og fagfolk.

Det hele startet med Interreg III prosjektet, helt tilbake til 2001, hvor både organisasjoner og bedrifter i fylkene Akershus, Hedmark og Østfold skulle få muligheten til å søke om midler til å bli med i et nytt kunnskapsdelingsprosjekt med kommunene de grenset til på den svenske siden. I dag er prosjektet godt i gang, spesielt i Hedmark, og både arbeidsplasser og handel har blitt bedre av samarbeidet.

EU-millioner

Takket være EU-millioner er det i dag mulig å bygge og fortsette næringsvirksomhet også på norsk side av grensen. Mange har de siste årene vært engstelige for hvordan den norske handelsnæringen kan klare seg mot de lave prisene på svensk side, men takket være midler fra EU og nyskapende og iderike mennesker, på begge sider av grensen, har det gått bedre enn hva de fleste hadde trodd.

Målet for Hedmark er å samarbeide med svenskene spesielt, med tanke på arbeidskraft som trengs på den norske siden. Uten svenskene er det umulig å drive industri på norsk side. Regionbyggingen er derfor godt i gang.