Kultur i grenselandet (Hedmark-Värmland)

Er det virkelig stor kulturforskjell mellom Magnor og Torsby, og er det slik at svenskene lager bedre fester enn nordmenn? Vi har sett litt på kulturtilbudet langs grenselandet og det vi fant er overraskende!

Mange turister

Magnor er kjent for sitt fantastiske glassverk, som hver sommer har mange tusen besøkende turister fra hele Europa. Men hvordan er det egentlig her ellers i året, blant de 956 innbyggerne? Magnor er heldigvis ikke det eneste tettstedet i Eidskog kommune, for her finner vi både steder som Skotterud og Åbogen, som alle har en rik tradisjon når det kommer til fest på lokalet.

Ting har endret seg

Det har dessverre blitt slik at lokalbefolkningen på norsk side enten reiser til storbyen Kongsvinger eller videre over grensen for å oppleve kulturlivet – men slik har det ikke alltid vært. På 60- og 70-tallet var det svenskene som kom over til norsk side, på musikk- og dansefestivaler. Det er det ikke mange som vokser opp her i dag som faktisk er klar over.

Avhengig av turisme

På norsk side er man helt avhengig av turister, og kulturlivet blir derfor sesongbetont. Men kan man faktisk se en aning om at mange ildsjeler flytter tilbake og ønsker å skape noe på de mindre plassene? Svaret er helt klart positivt, for her finnes det alt fra museer, cafeer og en vilje til å skape noe nytt.