Casino og pengespill i Norge og Sverige

Pengespill er høyt regulert i både Norge og Sverige og det er vanskelig eller til og med ulovlig å drive med pengespill.

Likheter

Både Norge og Sverige tillater noe pengespill, men mest om dette går til veldedige formål. Dette er regulert av statlige organer i både Norge og Sverige – Lotteriinspektionen i Sverige og Lotteri- og stiftelsestilsynet i Norge. Begge gir bevilgning til pengespill for statseide selskap, dette er Norsk Tipping i Norge og Svenska Spel i Sverige. I begge landene er det mulig å spille på internett, men både i Norge og Sverige har det vært gjort grep for å forsøke å begrense dette, samt å begrense reklamen for pengespill, sier NRK.

Både Norge og Sverige tillater og regulerer pengespill på sportsbegivenheter, spesielt på hester og fotball, men igjen bare av de statseide selskapene. Aldersgrense for pengespill er 18 år i begge land.

Forskjeller mellom Norge og Sverige

I Sverige så eksisterer det flere lovlige landbaserte casinoer. Du finner ekte bygg og lokaler med ekte kortspill, ekte rulett og liknende. Disse er alle drevet av Svenska Spel og har såkalte internasjonale regler, og de tillater innsatser på linje med andre casinoer rundt i verden. Sverige tillater og gir også bevilgning til såkalte restaurant-casinoer hvor innsatsen og utbetalingen per spill er lav. Maksimal innsats ligger på cirka seks svenske kroner med en maks utbetaling på 200 svenske kroner.

I Norge finnes det ingen lovlige, offisielle, landbaserte casinoer. Det er derfor begrensede muligheter for pengespill i Norge, men det finnes heldigvis løsninger. Du kan enten finne deg et nettcasino å spille på via Norsknettcasino, eller ta en tur til utlandet for å spille på et landbasert casino. For dem av oss som bor langs grensen blir nærmeste casino i Gøteborg.

Det er også ting som tilsier at regelverket i Sverige kan åpne for andre aktører allerede i 2019, da en gjennomgang av pengespill-regelverket skal utføres da.