Hedmark vil bygge region med Värmland

Det satses stort på begge sider av Riksgrensen. Et helt nytt prosjekt skal nå få fart på næringslivet og utveksling av kunnskap mellom Hedmark og Värmland. Målet er å bygge en region som kan dele på godene, både næringsmidler og fagfolk.

Det hele startet med Interreg III prosjektet, helt tilbake til 2001, hvor både organisasjoner og bedrifter i fylkene Akershus, Hedmark og Østfold skulle få muligheten til å søke om midler til å bli med i et nytt kunnskapsdelingsprosjekt med kommunene de grenset til på den svenske siden. I dag er prosjektet godt i gang, spesielt i Hedmark, og både arbeidsplasser og handel har blitt bedre av samarbeidet.

EU-millioner

Takket være EU-millioner er det i dag mulig å bygge og fortsette næringsvirksomhet også på norsk side av grensen. Mange har de siste årene vært engstelige for hvordan den norske handelsnæringen kan klare seg mot de lave prisene på svensk side, men takket være midler fra EU og nyskapende og iderike mennesker, på begge sider av grensen, har det gått bedre enn hva de fleste hadde trodd.

Målet for Hedmark er å samarbeide med svenskene spesielt, med tanke på arbeidskraft som trengs på den norske siden. Uten svenskene er det umulig å drive industri på norsk side. Regionbyggingen er derfor godt i gang.