Kraftig opptur for turismen i grenselandet (Hedmark-Värmland)

For de turistene som vet om det føles grenselandet mellom Hedmark og Värmland som en uoppdaget perle. De siste årene har flere og flere fått øynene opp for dette området. Ryktene må ha gått, for turismen har fått en kraftig opptur, både på norsk og svensk side.

Gjelder for begge sider

Skal vi tro nordmenn gjelder den kraftige økningen i turisme kun Sverige og deres side, men dette er langt fra tilfellet. Det er stor turisme på tvers av riksgrensen, takket være god lokal markedsføring og lokale politikere og næringsliv, som har truffet mye lengre ut med budskapet sitt enn hva de selv har trodd. For Oslo-borgere er kanskje grenselandet fortsatt uoppdaget terreng, men også blant disse merker man økt turisme samt at flere kjøper seg fritidshus eller ferierer i dette spennende området mellom Hedmark og Värmland.

Åpner opp dørene

De som fremdeles bor i de mindre stedene langs grensen har virkelig begynt å åpne dørene sine og kan friste både med båtturer, kafeer og lokale museer – og sist og ikke minst hytte og campingområder, som er omgitt av en helt fantastisk natur. Kanskje du også stopper opp neste gang du skal på svenske-handel?