Mange ulver i grenselandet (Hedmark-Värmland)

I 2013 foreslo den svenske regjeringen å halvere den svenske ulvestammen, noe som også er i tråd med hva norske myndigheter har ønsket av våre venner i øst. Et område som fortsatt har mye ulv er grenselandet mellom Hedmark og Värmland, mye takket være de mange flotte naturreservatene som finnes på begge sider av grensen.

Flest ulver i Värmland

Ifølge tall fra både svenske og norske myndigheter var det i 2013 hele 400 ulver i hele Skandinavia, men nå ønsker også svenske myndigheter at tallet skal ligge i underkant av 300. Dette tallet er allikevel høyt, i forhold til hva norsk side ønsker. Halvparten av disse 400 ulvene holdt faktisk til i Värmland, noe som gjør området til det med flest ulver i hele Skandinavia. Ulvene krysser grensen og forsvinner også videre innover i Hedmark, men det er i naturområdene på svensk side de fortsatt kan føle seg mest trygge. Enn så lenge.

Ønsker du å se ulv?

Hvis du ønsker å se ulv, kan du finne noen som arrangerer ulve-safari langs hele riksgrensen mellom Norge og Sverige. Turene arrangeres både på vinteren og sommeren. Men uansett om du ikke får oppleve å se ulv, vil du garantert se spor etter «gråbein». En slik safari kan være et minne for livet!